Σακούλες κενού (vacuum)

Σακούλες (vacuum) 5 στρώσεων PA/PE τυπωμένες ή διάφανες για κενό ή τροποποιημένη ατμόσφαιρα, κατάλληλες για παστερίωση και αποστείρωση.