Μηχανές κάθετης συσκευασίας (Vertical form-fill and seal)

Δοσομετρία ταυτόχρονης ζύγισης υγρών και στερεών.